Návod k obsluze We-Vibe

Spínač se posunuje stlačením důlku pouze špičkou prstu: doleva (vysoká rychlost) nebo doprava (nízká rychlost). Střední poloha je vypnutí. We-Vibe

Zástrčku nabíječky zastrčte do prohlubně ve středu špičky. Zatlačte na celou hloubku. We-Vibe
We-Vibe

© 2021 VIRTSHOP CZ, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Tvorba www - Neofema s.r.o.

Toto není oficiální web výrobce produktů We-vibe.